Spotkanie informacyjno-edukacyjne w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych, które odbędzie się 15 września 2023 r. (piątek) w hotelu DeSilva przy ul. Powolnego 10 w Opolu.   
Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z EFS
w ramach PO WER 2014-2020.       
Celem spotkania jest przybliżenie idei deinstytucjonalizacji usług społecznych rozumianej jako rozwój usług w środowisku lokalnym.  Zaprezentowane zostaną także dobre praktyki w różnych obszarach, w tym wsparcia osób starszych, osób 
z niepełnosprawnościami, wspierania osób w kryzysie bezdomności.      
Prelegentami spotkania będą praktycy i teoretycy, zajmujący się problematyką deinstytucjonalizacji usług społecznych w kraju i woj. opolskim – program spotkania w zał.           
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, uczestnicy będą mieli zapewnione materiały informacyjne oraz catering, a warunkiem uczestnictwa w nim jest wypełnienie załączonego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przekazanie go do ROPS w Opolu (tylko mailem na adres: rekrutacja@rops-opole.pl) w terminie do 7 września 2023 r.
Uczestnictwo osób, zgłoszonych na spotkanie, zostanie potwierdzone mailem przez ROPS w Opolu. 
W razie pytań zapraszam do kontaktu z osobą odpowiedzialną za koordynację spotkania oraz proces rekrutacji: Anna Karlińska nr tel. 77 44 27 532

Program spotkania.pdfPDF document, opens a new window

Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną RODO.docxMS Word document, opens a new window

 

plakat o treści:
Logo ROPS w Opolu oraz logo jednostki samorządu terytorialnego.
Spotkanie infromacyjno-edukacyjne w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych w woj. opolskim
15 września 2023 r. g. 9:30-15:00
Hotel DeSilva w Opolu
Więcej informacji na stronie rops-opole.pl
Logo Kooperacje 3d

Post meta