Zaproszenie na spotkanie edukacyjno-szkoleniowe połączone z wizytą w mieszkaniach wspomaganych w ramach projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Lider projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”, realizowanego z Partnerami: Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,

serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych, które w zakresie swoich działań zajmują się wsparciem osób z niepełnosprawnościami oraz są zainteresowane mieszkalnictwem społecznym,

do udziału w bezpłatnym trzydniowym spotkaniu edukacyjno-szkoleniowym połączonym z wizytą w mieszkaniach wspomaganych na terenie gmin województwa podlaskiego

w czterech terminach do wyboru:

  • Termin 1: 22-24 sierpnia 2023 r.
  • Termin 2: 28-30 sierpnia 2023 r.
  • Termin 3: 12-14 września 2023 r.
  • Termin 4: 26-28 września 2023 r.

JEST JESZCZE KILKA WOLNYCH MIEJSC!

Trasa: Warszawa – Białystok – Lipniak – 2 mieszkania wspomagane – Białystok – Warszawa

Szczegóły spotkania są dostępne na stronie ROPS w Białymstoku https://www.rops-bialystok.pl/rops/?p=21402external, opens a new window

 

Post meta