Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Opolskiego na lata 2023-2025 – konsultacje zewnętrzne

Szanowni Państwo!

W związku z zapisami przyjętej przez Radę Ministrów Strategii Rozwoju Usług Społecznych – polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.) Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej są wyznaczone do przygotowania Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji (RPDI), który jest przyjmowany przez Zarząd Województwa Opolskiego na okres do 3 lat.

Na podstawie m. in. tego zapisu ROPS w Opolu przygotował Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Opolskiego na lata 2023-2025 wraz Załącznikiem nr 1 – Przegląd dokumentów strategicznych regionalnych, krajowych i unijnych z zakresu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji

Dokument został opracowany we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Departamentem Programowania Funduszy Europejskich UMWO oraz ekspertami zewnętrznymi.

Dokument określa kierunki, cele i działania w zakresie rozwoju usług społecznych oraz procesu deinstytucjonalizacji w regionie na lata 2023-2025, które mają być finansowane m. in. ze środków Samorządu Województwa Opolskiego w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

Założenia i kierunki interwencji w RPDI, w tym rekomendowane działania, zostały opracowane w oparciu o przyjęte dokumenty krajowe i regionalne, w tym Strategię Rozwoju Usług Społecznych. Polityka publiczna do 2030 r. (z perspektywą do 2035), Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 oraz Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

W związku z powyższym, wszelkie sugestie, opinie, uwagi na temat tego dokumentu, można składać poprzez zamieszczony formularz zgłoszeniowy, na adres e-mailowy: ois(at)rops-opole.pl w terminie do 24 marca 2023 r. (piątek).

Zapraszamy do kontaktu.

RPDI-2023-2025.pdfPDF document, opens a new window

Załącznik nr 1 do RPDI 2023-2025 – Przegląd dokumentów programowych.pdfPDF document, opens a new window

Formularz zgłaszania uwag – RPDI 2023-2025.docxMS Word document, opens a new window

Post meta