Projekt STRATEGOR – bezpłatne materiały i usługi dla gmin w zakresie tworzenia gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych

Fundacja Polskiej Akademii Nauk wraz z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej realizuje Projekt STRATEGOR. Celem projektu jest wsparcie samorządu terytorialnego w tworzeniu i aktualizacji  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnych materiałów i usług. Są one dostępne dla przedstawicieli jednostek samorządu szczebla gminnego i powiatowego, w tym Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Dodatkowo w projekcie mogą uczestniczyć przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.

Projekt dotyczy ujednolicenia metodologii opracowania/aktualizacji, wdrożenia, monitorowania i ewaluacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS).

Projekt rekomenduje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach projektu dostępne są bezpłatne usługi:

  • Platforma e-learningowa – szkolenie on-line oraz dostęp do Podręcznika Metodycznego, bazy wiedzy, narzędzi wspomagających, dobrych praktyk;
  • Dostęp do rozbudowanego Podręcznika Metodycznego – wiedza istotna w obecnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych (aspekt aktualizacji, opracowania, wdrożenia czy monitorowania SRPS) – wraz z pakietem narzędzi wspomagających;
  • Bezpłatne indywidualne doradztwo specjalistyczne;
  • Webinaria dotyczące różnych aspektów i obszarów SRPS.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Biurem Doradczym Makroregionu Zachodniego Fundacji Polskiej Akademii Nauk (województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie i opolskie) mailowo: zachod@fundacja-pan.lublin.plSend email , telefonicznie: 503 431 487 lub 609 128 788. Aby przystąpić do projektu należy przesłać formularz rekrutacyjny (w załączeniu lub do pobrania ze strony https://www.projektstrategor.plexternal ) na adres:

Biuro Doradcze Makroregionu Zachodniego Fundacji Polskiej Akademii Nauk ul. Kombatantów 34 p. 605 B, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu, na której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje związane z możliwością przystąpienia do projektu: https://www.projektstrategor.pl/

Formularz uczestnika.docxMS Word document, opens a new window

Post meta