Wsparcie dla bezdomnych byłych więźniów w wieku do 30 lat

Stowarzyszenie POSTIS uprzejmie informuje, że nadal we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej prowadzi wsparcie dla bezdomnych byłych więźniów w wieku do 30 lat.

Wsparcie ma na celu ochronę osób bezdomnych opuszczających jednostki penitencjarne w kraju przed zakażeniem koronawirusem i zarażaniem innych osób w przestrzeni publicznej, przede wszystkim poprzez zapewnienie im tymczasowego mieszkania. Pomoc bezdomnym będzie udzielana co najmniej do 30 kwietnia 2021 r.

Stowarzyszenie POSTIS realizuje w/w wsparcie ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektu „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”.

Program pomocy polega na opłaceniu osobie uprawnionej tymczasowego mieszkania (stancji) na okres 2 miesięcy, zakupie żywności i środków higieny osobistej w formie e-kodu do sklepu oraz wsparciu psychologa i wolontariusza w formie e-porady. Proponowane wsparcie ma charakter wyłącznie doraźny i nie jest programem wychodzenia z bezdomności. Z uwagi na trudną sytuację epidemiczną w kraju i możliwość wsparcia w projekcie byłych więźniów, którzy opuścili jednostki penitencjarne w czasie ostatnich 2 lat Stowarzyszenie POSTIS może objąć wsparciem również młodych bezdomnych byłych więźniów przebywających w województwie opolskim.

Ulotka programuPDF document, opens a new window

Post meta