Rozliczanie kosztów dojazdu

Loga projektu

Wniosek dla uczestnika specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny do rozliczania poniesionych kosztów przejazdów w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy.

Wniosek rozliczania dojazdów - dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie
Informacje dotyczące zwrotu kosztu przejazdu - dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie
Oświadczenie dotyczące numeru konta - dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie