Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych poprzez organizację przedsięwzięcia regionalnego pn. „OPOLSKIE TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ” w 2024 roku, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

25.03.2024 r.

  1. Ogłoszenie konkursu – Organizacja OTES 2024 – załącznik do Uchwały nr 11956.2024 z dn. 25.03.2024.pdfPDF document, opens a new window
  2. Karta oceny formalnej – załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursu.pdfPDF document, opens a new window
  3. Karta oceny merytorycznej – załącznik nr 2 do Ogłoszenia konkursu.pdfPDF document, opens a new window

10.05.2024 r.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu – Uchwała nr 12313/2024 z 6.05.2024.pdfPDF document, opens a new window
  2. Wykaz złożonych ofert – załącznik nr 1 do Uchwały nr 12313/2024.pdfPDF document, opens a new window
  3. Wykaz przyznanych dotacji – załącznik nr 2 do Uchwały nr 12313/2024.pdfPDF document, opens a new window