Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania nr 24 pn.: „Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych” tj.: Spotkanie integracyjne dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia w ramach projektu pn.: „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

21.10.2019 r.

Uchwała nr 1577/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu dla organizacji i innych uprawionych Podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania nr 24 pn.: „Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych” tj.: Spotkanie integracyjne dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia w ramach projektu pn.: „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.PDF document, opens a new window

17.09.2019 r.

Wykaz i wyniki oceny formalnej ofertMS Word document, opens a new window

21.08.2019 r.

Uchwala nr 1244/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2019 r.PDF document, opens a new window

Ogłoszenie konkursoweMS Word document, opens a new window

Karta oceny formalnejPDF document, opens a new window

Karta oceny merytorycznejPDF document, opens a new window

Klauzula informacyjna RODOMS Word document, opens a new window

Zarządzenie nr 87/2019 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofertPDF document, opens a new window