Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację przedsięwzięcia pn. GALA „OPOLSZCZYZNA AKTYWNA SPOŁECZNIE” w 2023 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

25.04.2023 r.

  1. Ogłoszenie Konkursu – Załącznik do Uchwały nr 9351.2023 z 24.04.2023 r.pdfPDF document, opens a new window
  2. Karta oceny formalnej – Załącznik 1 do Ogłoszenia.pdfPDF document, opens a new window
  3. Karta oceny merytorycznej – Załącznik 2 do Ogłoszenia.pdfPDF document, opens a new window

23.04.2024 r.

  1. Uchwała 9814/2023 z 19.06.2023 r.- rozstrzygnięcie konkursu.pdfPDF document, opens a new window