Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej w ramach projektu pt. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

18.05.2021 r.

  1. Uchwała ZWO – Konkurs Projekt NSD.docxMS Word document, opens a new window
  2. Załącznik – Ogłoszenie konkursu Projekt NSD.docxMS Word document, opens a new window
  3. Klauzula RODO.docxMS Word document, opens a new window
  4. Instrukcja podpisywania oferty podpisem zaufanym.pdfPDF document, opens a new window

22.06.2021 r.

  1. Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert.docxMS Word document, opens a new window

1.07.2021 r.

  1. Uchwała nr 5023/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej w ramach projektu pt. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.MS Word document, opens a new window