Medal „Serce Dziecku”

2014 r.

Od 1987 r. dzieci i młodzież z naszego regionu nadają osobom dorosłym swoje odznaczenie „Medal Serce Dziecku”. Osoby nominowane, do tego zaszczytnego odznaczenia, wyróżniają się bezinteresowną działalnością mającą na celu przede wszystkim dobro dzieci. Zakres podejmowanych działań jest bardzo szeroki mogą być one prowadzone zarówno w ramach pełnionych funkcji zawodowych, społecznych, a także na gruncie prywatnym. Nominowani do odznaczenia winni cechować się otwartością na problemy dzieci, wykazywać szczególną dbałość o ich rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny oraz pomagać dzieciom w sytuacji, gdy potrzebują one opieki i wsparcia.
Medal nadaje Dziecięco-Młodzieżowa Kapituła działająca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.
Wnioski o nadanie Medalu w formie pisemnej należy składać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, przy ul. Głogowskiej 25 C, 45-315 Opole do 16 maja br. Oprócz danych kandydata wniosek winien zawierać opis jego działalności, uzasadnienie wyboru oraz podpisy dzieci zgłaszających kandydaturę. Można też dołączyć zdjęcia i materiały prasowe dotyczące działalności osoby nominowanej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 44 15 250 wew. 19.
Ostatecznego wyboru Kawalerów dokonała Kapituła powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego. Kapituła składała się z przewodniczących samorządów uczniowskich opolskich szkół zgłoszonych przez dyrektorów szkół. Osoby wytypowane do prac Kapituły charakteryzowały się ponadprzeciętną aktywnością i osiągnięciami w szkole i poza nią. W tym roku w skład Kapituły weszli:
1) Krystyna Skrzynkowska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu,
2) Krzysztof Jadczak – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu,
3) Karol Fachet – Publiczne Gimnazjum nr 4 im. J. Kochanowskiego w Opolu,
4) Agnieszka Kowara – Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu,
5) Magdalena Szczotka – Liceum Ogólnokształcące nr III im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opolu,
6) Daniel Chętnicki – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu.

Pod obrady Kapituły trafiło siedem wniosków o nadania Tytułu „Serce Dziecku”. Podczas pracowitego posiedzenia członkowie Kapituły zadecydowali, że w 2014 r. Tytuł „Serce Dziecku” otrzymają 2 osoby, tj.:
1) Pani Zenobia Dobosiewicz – Pełka – druhna, instruktorka hufca ZHP Opole-miasto, dla której z wnioskiem o nadanie Tytułu wystąpili harcerze ze 107 DH POWSINOGI im. Zygmunta Glogera Hufiec ZHP Opole-Miasto Chorągiew Opolska,
2) Pan Rafał Neugebauer – Dyrektor Wołczyńskiego Ośrodka Kultury w Wołczynie, Wiceprezes Stowarzyszenia Ziemi Wołczyńskiej „Dwa Serca” w Wołczynie, dla którego z wnioskiem o nadanie Tytułu wystąpili Julia Mendel z Rożnowa oraz uczestnicy zajęć i warsztatów organizowanych przez Wołczyński Ośrodek Kultury.

W dniu 8 czerwca br. podczas XX Festynu Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” na Placu Wolności w Opolu odbyła się uroczysta dekoracja tegorocznych Kawalerów, którzy nie kryli zadowolenia i wzruszenia z przyznania tak szczególnego wyróżnienia. Decyzja dzieci, poza źródłem ogromnej radości i satysfakcji, stanowi dla nich dodatkowy bodziec do podejmowania kolejnych wyzwań na rzecz dzieci i młodzieży. Zgodnie z tradycją przed otrzymaniem Medali, Kawalerowie musieli z uśmiechem na twarzy wypić sok cytrynowy. Dekoracji osób odznaczonych dokonali Członkini Zarządu Województwa Opolskiego – Barbara Kamińska, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO – Stanisław Łągiewka, Dyrektor ROPS w Opolu – Adam Różycki oraz dzieci i młodzież wdzięczni za okazywane im serce.

Wręczenie kwiatów