Medal „Serce Dziecku”

2015 r.

Od 1987 r. dzieci i młodzież z województwa opolskiego mają możliwość zgłaszania swoich kandydatów do Opolskiego Tytułu „Serce Dziecku”. Odznaczenie to przyznawane jest osobom dorosłym, które swoją działalnością i postawą zdobyły zaufanie, sympatię i szacunek dzieci. Wyboru Kawalerów Tytułu dokonuje Dziecięco – Młodzieżowa Kapituła działająca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Całością spraw organizacyjnych związanych z przyznawaniem Tytułu zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

W skład Kapituły wchodzą przewodniczący samorządów uczniowskich szkół z woj. opolskiego. W tym roku członkami Kapituły zostali:
1) Agnieszka Jarosz – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Opolu,
2) Kinga Olejniczak – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku,
3) Alicja Wojtków – przedstawiciel Gimnazjum nr 1 w Nysie,
4) Katarzyna Smereczyńska – przedstawiciel Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy,
5) Paweł Wantuch – przedstawiciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu,
6) Aneta Drewniok – przedstawiciel Technikum Ekonomicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

W ROPS w Opolu w dn. 21 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie członków Kapituły, których przywitał dyrektor ROPS w Opolu Adam Różycki. Podczas pracowitego spotkania członkowie Kapituły zdecydowali, że spośród 6 zgłoszonych kandydatur Tytuł „Serce Dziecku” otrzymają 3 osoby, tj.:

1) Pani Krystyna Wilisowska – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, dla której z wnioskiem o nadanie Tytułu wystąpili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szonowie,

2) Pani Grażyna Kunka – nauczycielka muzyki i bibliotekarka szkolna w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Prudniku, dla której z wnioskiem o nadanie Tytułu wystąpiły dzieci z Publicznego Przedszkola nr 4 w Prudniku,

3) Pan Mirosław Mandryga – harcmistrz, Komendant Kręgu Instruktorskiego Rodło w Opolu, dla którego z wnioskiem o nadanie Tytułu wystąpiła Rada Drużyny 16 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. Jana Jaworskiego ps. „Maryśka”, Hufiec Kędzierzyn – Koźle, Chorągiew Opolska ZHP.

Uroczysta ceremonia dekoracji tegorocznych Kawalerów odbędzie się 14 czerwca br . o godz. 12.00 podczas XXI Festynu Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” na Placu Wolności w Opolu przed pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego.

Członkowie Dziecięco - Młodzieżowej Kapituły Tytułu "Serce Dziecku" od lewej: Paweł Wantuch, Katarzyna Smereczyńska, Kinga Olejniczak, Agnieszka Jarosz, Alicja Wojtków, Aneta Drewniok
Członkowie Dziecięco – Młodzieżowej Kapituły Tytułu „Serce Dziecku” od lewej: Paweł Wantuch, Katarzyna Smereczyńska, Kinga Olejniczak, Agnieszka Jarosz, Alicja Wojtków, Aneta Drewniok