Medal „Serce Dziecku”

2016 r.

Od 1987 r. dzieci i młodzież z województwa opolskiego mają możliwość zgłaszania swoich kandydatów do Opolskiego Tytułu „Serce Dziecku”. Odznaczenie to przyznawane jest osobom dorosłym, które swoją działalnością i postawą zdobyły zaufanie, sympatię i szacunek dzieci. Wyboru Kawalerów Tytułu dokonuje Dziecięco – Młodzieżowa Kapituła działająca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Całością spraw organizacyjnych związanych z przyznawaniem Tytułu zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W skład Kapituły wchodzą przewodniczący samorządów uczniowskich szkół z woj. opolskiego. W tym roku członkami Kapituły zostali:

1) Michał Kaniuka – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Opolu,
2) Agnieszka Noculak – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku,
3) Małgorzata Kocierz – przedstawiciel Gimnazjum nr 1 w Nysie,
4) Julia Moska – przedstawiciel Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy,
5) Paweł Wantuch – przedstawiciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu,
6) Aleksandra Kobiałka – przedstawiciel Technikum Gastronomicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

W ROPS w Opolu 7 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie członków Kapituły, których przywitał dyrektor ROPS w Opolu Adam Różycki. Podczas spotkania członkowie Kapituły zdecydowali, że tegorocznym Kawalerem Medalu „Serce Dziecku” zostanie Pani Iwona Siembida – nauczycielka z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Prudniku, dla której z wnioskiem o przyznanie Medalu wystąpili uczniowie ww. Szkoły. Uzasadniając wybór Pani Iwony Siembidy, Kapituła napisała m.in. „Pani Iwona jest przede wszystkim zaangażowanym nauczycielem, który bezinteresownie poświęca swój czas wolny swoim podopiecznym. Zawsze stara się urozmaicić zajęcia, zaprasza ciekawych i znanych ludzi. (.) Przekazuje wartości takie jak ekologia, bezpieczeństwo i tolerancja. Dzięki Pani Iwonie dzieci odnoszą duże sukcesy”.

Dyrektor ROPS w Opolu Adam Różycki oraz Dziecięco - Młodzieżowa Kapituła: (od lewej) Michał Kaniuka, Paweł Wantuch, Agnieszka Noculak, Aleksandra Kobiałka
Dyrektor ROPS w Opolu Adam Różycki oraz Dziecięco – Młodzieżowa Kapituła: (od lewej) Michał Kaniuka, Paweł Wantuch, Agnieszka Noculak, Aleksandra Kobiałka