Medal „Serce Dziecku”

2017 r.

Już od 30 lat dzieci i młodzież z województwa opolskiego mają możliwość zgłaszania swoich kandydatów do Opolskiego Tytułu „Serce Dziecku”. Odznaczenie to przyznawane jest osobom dorosłym, które swoją działalnością i postawą zdobyły zaufanie, sympatię i szacunek dzieci. Wyboru Kawalerów Tytułu dokonuje Dziecięco – Młodzieżowa Kapituła działająca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Całością spraw organizacyjnych związanych z przyznawaniem Tytułu zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
W skład Kapituły wchodzą przewodniczący samorządów uczniowskich szkół z woj. opolskiego. W tym roku członkami Kapituły zostali:
1) Ewa Juszczak – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Opolu,
2) Kamil Śliwiński – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku,
3) Wioletta Kapera – przedstawiciel Gimnazjum nr 1 w Nysie,
4) Weronika Kubas – przedstawiciel Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy,
5) Łukasz Wowczyński – przedstawiciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu,
6) Aleksandra Kobiałka – przedstawiciel Technikum Gastronomicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu 30 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie członków Kapituły, których przywitała Agnieszka Gabruk – ówczesna Z-ca Dyrektora ROPS w Opolu (obecnie Dyrektor ROPS w Opolu).
Podczas pracowitego spotkania członkowie Kapituły zdecydowali, że spośród 5 zgłoszonych kandydatur Tytuł „Serce Dziecku” w 2017 roku otrzymają 2 osoby, tj.:
1) Pan Marek Błoch – nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznym Zespole Szkół w Jędrzejowie, z wnioskiem wystąpili uczniowie Publicznego Zespołu Szkół w Jędrzejowie.
Uzasadniając swój wybór dzieci m.in. napisały: „(.) z wszystkim możemy się do Niego zwrócić – bo stwarza taką atmosferę, że serce samo się otwiera i mówi wiele na różne tematy. Traktujemy szkołę jako drugi dom, bo czujemy się w niej bezpiecznie i przyjaźnie, jesteśmy jedną, wielką rodziną, a Pan Marek w tej szkolnej rodzinie odgrywa bardzo dużą rolę (.). Jest bardzo zaangażowany w nasz rozwój intelektualny, społeczny, emocjonalny i sportowy co przekłada się później na nasze zachowania w szkole, na zawodach, wyjazdach czy wycieczkach.”
2) Pan Marcin Pawlicki – funkcjonariusz Służby Więziennej w Kluczborku, z wnioskiem wystąpiły dzieci, które otrzymały pomoc dzięki organizowanym przez Pana Pawlickiego akcjom charytatywnym. W uzasadnieniu wyboru dzieci m.in. napisały: „(.) pomimo wielu zadań jakie przynosi ze sobą każdy kolejny dzień służby w mundurze znajduje w sobie i kieruje się potrzebą pomagania tym, którzy najbardziej tego wsparcia potrzebują, nie oczekując nic w zamian (.) m.in. przy akcjach: „Spokojny Sen Dziecka”, „Zdążyć z Pomocą”, „Dawcy Narządów”, „Zostań Dawcą Szpiku”. (.) Pan Marcin Pawlicki zawsze uważał, ze czasami nie sposób naprawić złych zrządzeń losu, odwrócić smutnego biegu wydarzeń czy prawdziwie ukoić cierpiącego człowieka i jego bliskich. To jednak nikogo nie zwalnia z podejmowania prób.”
Uroczysta ceremonia dekoracji odbyła się 11 czerwca br. podczas XXIII Festynu Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” na Placu Wolności w Opolu.

Ówczesna Z-ca Dyrektora ROPS w Opolu Agnieszka Gabruk (obecnie Dyrektor ROPS w Opolu), Dziecięco - Młodzieżowa Kapituła (od lewej): Kamil Śliwiński, Ewa Juszczak, Weronika Kubas, Aleksandra Kobiałka, Łukasz Wowczyński
Ówczesna Z-ca Dyrektora ROPS w Opolu Agnieszka Gabruk (obecnie Dyrektor ROPS w Opolu), Dziecięco – Młodzieżowa Kapituła (od lewej): Kamil Śliwiński, Ewa Juszczak, Weronika Kubas, Aleksandra Kobiałka, Łukasz Wowczyński
Wręczenie medali