Medal „Serce Dziecku”

2018 r.

Już od ponad 30 lat dzieci i młodzież z województwa opolskiego mają możliwość zgłaszania swoich kandydatów do Opolskiego Tytułu „Serce Dziecku”. Odznaczenie to przyznawane jest osobom dorosłym, które swoją działalnością i postawą zdobyły zaufanie, sympatię i szacunek dzieci. Wyboru Kawalerów Tytułu dokonuje Dziecięco – Młodzieżowa Kapituła powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego. Całością spraw organizacyjnych związanych z przyznawaniem Tytułu zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W skład Kapituły wchodzą przewodniczący samorządów uczniowskich szkół z województwa opolskiego.

W tym roku członkami Kapituły zostali:
1. Łukasz Wowczyński – przedstawiciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu,
2. Aleksandra Bielska – przedstawicielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku,
3. Ewa Juszczak – przedstawicielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków z oddziałami gimnazjalnymi w Opolu,
4. Aleksandra Kobiałka – przedstawicielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich,
5. Magdalena Konieczna – przedstawicielka Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów II Brygady Pancernej w Bogacicy,
6. Barbara Pach – przedstawicielka Szkoły Podstawowej nr 5 im. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej J.H. Dąbrowskiego w Nysie.

W dniu 23 maja 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu odbyło się posiedzenie członków Kapituły. Podczas obrad członkowie Kapituły zdecydowali, że spośród 8 zgłoszonych kandydatur Tytuł „Serce Dziecku” w 2018 roku otrzymają 2 osoby, tj.:
1) Druh Julian Kiełbasa (pośmiertnie) – z wnioskiem o nadanie odznaczenia wystąpili Uczestnicy Przeglądów Zespołów Artystycznych Nieprzetartego Szlaku ZHP w Grodkowie. Uzasadniając swój wybór dzieci m. in. napisały: „(.) Zanim odszedł na Wieczysta Wartę ( jak mówimy o zmarłych harcerzach), w trakcie swojego życia dostrzegał potrzeby dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, upominał się o ich prawa społeczności lokalnej i stworzył od podstaw wydarzenie, na które przyjeżdżali niepełnosprawni uczestnicy z wielu regionów Polski i zagranicy. To wydarzenie to: Przegląd Zespołów Artystycznych Nieprzetartego Szlaku ZHP w Grodkowie. „Nieprzetarty Szlak” to kryptonim drużyn harcerskich zrzeszających harcerzy niepełnosprawnych. Druh Julian dostrzegał potencjał w tych dzieciach, które w oczach świata często postrzegane są, jako mało zdolne, zależne od innych, słabe, wycofane, niepełnowartościowe. Pracując z nimi zawodowo, jako pedagog specjalny oraz instruktor harcerski wydobywał z nich talenty, które, na co dzień były niedostrzeżone. Nie tylko sprawił, ze dzieci niepełnosprawne intelektualnie, niewidome, niesłyszące prezentowały swój dorobek artystyczny, ale również integrował je z pełnosprawnymi rówieśnikami.”
2) Druh Krzysztof Pędziwiatr – nauczyciel w Gimnazjum nr 2 w Grodkowie, Komendant Hufca ZHP w Brzegu. Z wnioskiem o nadanie odznaczenia wystąpili Uczestnicy Przeglądów Zespołów Artystycznych Nieprzetartego Szlaku ZHP w Grodkowie, którzy uzasadniając swój wybór napisali między innymi: „(.) Druh Krzysztof dzięki zaangażowaniu młodych ludzi w działalności ZHP wychowuje ich do takich wartości jak: dobroć, bezinteresowność, pomoc, empatia, tolerancja, twórczość, aktywność, pracy dla innych, wolności od uzależnień. Druh Pędziwiatr angażuje młodych, pełnosprawnych harcerzy do pomocy innym osobom niepełnosprawnym, bycia z nimi w atmosferze otwartości i akceptacji. To sprawia, że nasz świat ma szansę stawać się lepszym i piękniejszym.” Dzieci we wniosku również napisały, iż Druh Krzysztof organizuje nadal Przegląd Zespołów Artystycznych Nieprzetartego Szlaku ZHP, a tym samym kontynuuje Dzieło życia Druha Juliana Kiełbasy, które przetrwało mimo że Jego już wśród nas nie ma. Druh Julian i Druh Krzysztof – kontynuator jego wspaniałego Przeglądu – to prawdziwi ambasadorzy osób z niepełnosprawnościami.

Na zdjęciu Pan Adam Różycki – Dyrektor ROPS w Opolu i Pani Agnieszka Gabruk – Z-ca Dyrektora ROPS w Opolu oraz Dziecięco – Młodzieżowa Kapituła (od lewej): Ewa Juszczak, Aleksandra Kobiałka, Łukasz Wowczyński, Barbara Pach, Aleksandra Bielska

Uroczysta ceremonia dekoracji odbyła się w dniu 10 czerwca br. Medal „Serce Dziecku” przyznany druhowi Julianowi Kiełbasie (pośmiertnie) oraz druhowi Krzysztofowi Pędziwiatrowi to wyraz podziękowania za kształtowanie u najmłodszych empatii, mądrości życiowej i wrażliwości na niepełnosprawność.

Jak przyznał Krzysztof Pędziwiatr, praca z dziećmi towarzyszyła mu już od lat młodzieńczych. – Miałem 15 lat, kiedy założyłem w Wałbrzychu swoją pierwszą drużynę harcerską. Ta wspaniała przygoda trwa do dziś – mówi. W swojej pracy stara się zawsze pokazać młodym ludziom, że można robić coś dla innych, szczególnie dla dzieci niepełnosprawnych. – Niesamowite jest, jaką empatię i integrację potrafią oni wykazywać, najmłodszy nasz wolontariusz ma 10 lat – mówi z radością.

Medal w imieniu zmarłego Juliana Kiełbasy odebrał jego syn Krzysztof. – Tato całe życie podkreślał, żeby patrzeć w serce dziecka, nie sugerować się jego pochodzeniem. Należy je obserwować, być z nimi. Znajdować, to, co w nim jest najcenniejsze, najwspanialsze. Należy to wydobyć i poprowadzić je przez drogę życiową – mówił z sentymentem.

Medale wręczył wicemarszałek Roman Kolek podczas XXIV Festynu Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” na Placu Wolności w Opolu. Tradycyjny sok z cytryny, podany laureatom było testem na zachowanie uśmiechu, mimo kwaśnego smaku.