Referaty

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Ośrodek Adopcyjny
ul. Rejtana 5 (2 piętro)
45-331 Opole
e-mail: oa@rops-opole.plSend email

Ośrodek Adopcyjny prowadzi Wojewódzki Bank Danych.

Ośrodek jest czynny w poniedziałek, wtorek, czwartek
i piątek w godzinach: 730 – 1530
w środy w godzinach 900 – 1700

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowychopens a new window

Pracownicy:

Ewa Skirzewska – Kierownik Ośrodka Adopcyjnego – Pedagog ds.