Dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w spawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 850) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Uchwała nr 623/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Opolskiego” - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej - dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie