Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

Zasady przyznawania i rozliczania dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Wzór wniosku o dofinansowanie robót budowlanych - dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 937) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie