Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej w ramach projektu pt. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – „Regionalny Dzień Seniora”

16.07.2021 r.

  1. UCHWAŁA NR 5108/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej w ramach projektu pt. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020MS Word document, opens a new window
  2. Ogłoszenie Załącznik do Uchwały Nr 5108/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 lipca 2021MS Word document, opens a new window
  3. Klauzula RODOMS Word document, opens a new window
  4. Instrukcja podpisywania oferty podpisem zaufanymPDF document, opens a new window

19.08.2021 r.

  1. Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej w ramach projektu pt. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – „Regionalny Dzień Seniora” wraz z wykazem MS Word document, opens a new window

3.09.2021 r.

  1. Uchwała nr 5414/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej w ramach projektu pt. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020MS Word document, opens a new window