Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Informacje o konkursach z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na wykonanie
w roku 2017 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznejOtwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2017 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania nr 16 pn.: "Regionalny Dzień Seniora" projektu pn.: "Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoOtwarty konkurs ofert na wykonanie
w roku 2016 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej
Otwarty konkurs ofert na wykonanie
w roku 2015 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej


Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2014 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2013 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2012 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej
Konkurs w ramach Programu "Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 - 2015
Otwarty konkurs ofert 2011 r. z dnia 28.06.2011 r.
Otwarty konkurs ofert 2011 r. z dnia 8.06.2011 r.
Otwarty konkurs ofert w ramach Programu "Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie.
Otwarty konkurs ofert 2010 r. z dnia 15.11.2010 r.


Ogłoszenie z dnia 15.12.2010 r.

Ogłoszenie z dnia 15.11.2010 r.Otwarty konkurs ofert 2010 r. z dnia 25.05.2010 r.
ZASADY KONKURSU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ na doposażenie nowych placówek świetlicowych w ramach zadań programowych "Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku gminnym" w 2010 rokuPROMOCJA GMINNEJ ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

 

Otwarty konkurs ofert 2009 r.