Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Multimedia

Film "5 minut na żółto i na niebiesko"Projekt odbył się w dniach 19-29.11.2006 w Opolu i Istebnej.

Udział wzięła młodzież z powiatu strzeleckiego i obwodu Iwano-Frankowsk na Ukrainie.

Projekt został zrealizowany przez: FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY PIASTUN

przy udziale środków:
- Samorząd Województwa Opolskiego
- Narodowe Centrum Kultury
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Film "Polska - kraj naszych ojców i dziadków"Warsztaty Edukacyjne dla Młodzieży Polskiej i z Pochodzenia Polskiej Zamieszkującej na Ukrainie 09.08.-19.08-2008 - Istebna

Warsztaty realizowane przez Fundację na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Piastun" z Opola

Projekt dotowany przez:
- Ministerstwo Edukacji Naodowej
- Samorząd Województwa Opolskiego
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Film "Spółdzielnia socjalna krok po kroku"


Film "Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej"


Film z wizyty studyjnej w Trento w 2010 r.