Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny - II turaW związku z zagrożeniem zdrowia spowodowanym koronawirusem Pani Kanclerz Politechniki Opolskiej Barbara Hetmańska wydała dyspozycję o zamknięciu wynajmowanych lokali od 11 marca br. W związku z czym informujemy, że zjazdy na specjalizacji I stopnia w dniach 14-15.03.2020 r. i 21-22.03.2020 r. zostają odwołane.

Plany zajęć

Plany zajęć na szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień w zawodzie pracownik socjalny":

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w projekcie

Harmonogram zjazdów 2019-2020

Całościowy plan zajęć - Grupa C

UWAGA !!! zmiana planu zajęć w lutym i w kwietniu 2020 r. dla grup A i B. Plan dla grupy C pozostaje bez zmian.

Plan zajęć - Grupa A (aktualizacja 21.01.2020 r.)

Plan zajęć - Grupa B (aktualizacja 21.01.2020 r.)