Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Informacje o aktualnych konkursach

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania nr 24 pn.: "Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych" tj.: Spotkanie integracyjne dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia w ramach projektu pn.: "Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Więcej...

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania nr 2 pn.: "Zwiększenie widoczności oraz wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej", wydatek nr 7: Gala "Opolszczyzna Aktywna Społecznie" - koszty organizacyjne", projektu pn.: Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Więcej...

Otwarty konkurs dla organizacji i innych uprawnionych Podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania nr 2 pn.: "Zwiększenie widoczności oraz wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej", wydatek nr 3 "Koszty organizacji przedsięwzięć służących zwiększeniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej - koszty organizacji targów ekonomii społecznej", projektu pn.: Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania i wyboru złożonych ofert.


Więcej...