Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w spawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 850)

Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej

Wzór "Wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej" sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012r., poz. 850) i ma jedynie charakter pomocniczy, nie jest formalnie obowiązującym drukiem, co należy rozumieć, iż złożenie wniosku w każdej innej formie będzie prawidłowe jeśli będą w nim zawarte informacje określone w § 2, ust. 2, pkt. 1 - 12 ww. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w spawie zakładów aktywności zawodowej.