Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi


Plany zajęć

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA


Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w projekcie

Harmonogram zjazdów

Grupa A i B - wykłady - dwa pierwsze zjazdy

Grupa C - wykłady - dwa pierwsze zjazdy

Plan Specjalizacja - grudzień 2018 r. - grupa A i B

Plan Specjalizacja - Calość - grupa A i B

Plan Specjalizacja - Całość - grupa C