Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi


Plany zajęć

Uwaga uczestnicy specjalizacji II stopnia!
Od trzeciego zjazdu tj. od 20-21.01.2018 r. wykłady na specjalizacji II będą odbywały się na Politechnice Opolskiej ul. Mikołajczyka 16 sala nr 39 B (w łączniku).

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA


Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w projekcie

Harmonogram zjazdów

Grupa A i B - wykłady - dwa pierwsze zjazdy

Grupa C - wykłady - dwa pierwsze zjazdy

Lista osób do obsługi zjazdów na specjalizację 2 stopnia

Plan Specjalizacja - grudzień 2018 r. - grupa A i B

Plan Specjalizacja - Calość - grupa A i B

Plan Specjalizacja - Całość - grupa C