Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi


Informacje

18 paŸdziernika 2019 r.
Serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów uzyskania II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
Więcej...

9 maja 2019 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 czerwca 2019 r. odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów uzyskania II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny o specjalności praca socjalna z osobami starszymi. Uroczystość odbędzie się w Sali Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, ul. Piastowska 14 (na Ostrówku) o godzinie 10:30
Więcej...


Link do strony MRPiPS dotyczący szkolenia z zakresu specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r. poz. 486)

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z ROPS w Opolu pod nr tel. 77 44 15 250.