Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny - I turaDokumenty na egzamin

Dokumenty na egzamin ze specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Strona widoczna na głównej: zakładka: Region/Zdrowie i polityka społeczna/RKE - pracownik socjalny


Wyjaśnienia dotyczące niektórych dokumentów, które należy złożyć przed egzaminem. Pozostałe potrzebne dokumenty do pobrania w linku powyżej.

1. Uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku posiadania uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub uwierzytelniona kopię decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),

WSZELKIEGO TYPU DYPLOMY UKOŃCZENIA SZKOŁY W CELU POTWIERDZENIA ODPOWIEDNIEGO WYKSZTAŁCENIA UPRAWNIAJĄCEGO DANĄ OSOBĘ DO PRACY NA STANOWISKU PRACOWNIKA SOCJALNEGO (KTÓRE SKŁADALIŚCIE PAŃSTWO PRZY REKRUTACJI) NALEŻY ZŁOŻYĆ W ORYGINALE I KSEROKOPIE ("ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" BĘDZIE PODBITE PRZEZ SEKRETARZA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ) LUB JEŻELI KTOŚ NIE CHCE ZŁOŻYĆ ORYGINAŁÓW TO MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO KSEROKOPIĘ TEGO DOKUMENTU ALE POTWIERDZONE "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" PRZEZ NOTARIUSZA LUB DANĄ UCZELNIĘ.

2. Uwierzytelnioną kopię odpisu skróconego aktu małżeństwa lub innego dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska i/lub imienia - w przypadku osób, u których nazwisko i/lub imię na ww. dyplomie jest inne od obecnego,

NALEŻY ZŁOŻYĆ ORYGINAŁ I KSERO ("ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" BĘDZIE PODBITE PRZEZ SEKRETARZA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ) TEGO DOKUMENTU LUB TYLKO KSEROKOPIĘ ALE POTWIERDZONE" ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" PRZEZ NOTARIUSZA.