Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalnyWażne informacje dotyczące specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Informujemy, że egzaminy dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia odbędą się dla każdej tury (w terminach podanych wcześniej uczestnikom) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego - Znak Rodła, Opole ul. Piastowska 14 od godziny 9:30, (wejście do budynku od Ostrówka, należy przejść przez parking pod filarami i kierować się do szklanych drzwi). Osoby na egzamin wchodzą w kolejności alfabetycznej. Przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu osobistego.

Link do strony MRPiPS dotyczący szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Terminy egzaminów specjalizacji I stopnia
Informujemy, że egzamin dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny odbędzie się w sali Znaku Rodła nr 7 Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Piastowskiej 14.

Terminy egzaminów z podziałem na grupy:
1 grupa - 09.06.2018r. - 19 osób
2 grupa - 10.06.2018r. - 19 osób
3 grupa - 16.06.2018r. - 9 osób
4 grupa - 17.06.2018r. - 17 osób
5 grupa - 23.06.2018r. - 18 osób
6 grupa - 24.06.2018r. - 17 osób

Informację, w jakiej grupie egzaminacyjnej są poszczególne osoby można uzyskać u Pani Agnieszki Ponikowskiej tel. 77/44 15 250 wew. 20