Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalnyWażne informacje dotyczące specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Informujemy, że egzaminy dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia odbędą się dla każdej tury ( w terminach podanych wcześniej uczestnikom) w sali nr 7 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - Znak Rodła, Opole ul. Piastowska 14, (wejście do budynku od Ostrówka, należy przejść przez parking pod filarami i kierować się do szklanych drzwi). Początek egzaminu zaplanowano na 1000 godzinę, osoby wchodzą w kolejności alfabetycznej. Przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu osobistego.

Link do strony MRPiPS dotyczący szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Skład Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych z poszczególnych województw powołanych przez CKE i wykaz osób koordynujących zadania RKE z ramienia Marszałka Województwa

Terminy egzaminów specjalizacji I stopnia
Informujemy, że egzamin dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny odbędzie się w godzinach 10:00 - 15:00 w sali Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Piastowskiej 14 (numer sali zostanie podany w późniejszym terminie) w następujących terminach:
09.09.2017r. - 16 osób
10.09.2017r. - 16 osób
16.09.2017r. - 15 osób
17.09.2017r. - 15 osób
23.09.2017r. - 15 osób
24.09.2017r. - 11 osób
30.09.2017r. - 12 osób

Informację, w jakiej grupie egzaminacyjnej są poszczególne osoby można uzyskać u Pani Agnieszki Ponikowskiej tel. 77/44 15 250 wew. 20