Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalnyRozliczanie kosztów dojazdu

Wnioski do rozliczenia kosztów dojazdu na specjalizację I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień w zawodzie pracownik socjalny":

Wniosek na rozliczenie poniesionych kosztów przejazdów

Wyjaśnienia dotyczące rozliczania kosztów dojazdu samochodem

Opinia prawna dot. rozliczenia zwrotu kosztów podróży uczestników szkolenia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny