Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalnyPlany zajęć

Plany zajęć na szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień w zawodzie pracownik socjalny":

Plan całość - Grupa A i B
Plan całość - Grupa C i D
Plan całość - grupa E
Osoby do obsługi zjazdów

Informujemy, że od lutego 2018 r. nastąpiła zmiana miejsca szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia. Zajęcia będą odbywać się w salach nr 105 i 211 Politechniki Opolskiej na ul. Luboszyckiej 7. Plany zajęć zostały zmienione i zamieszczone powyżej na stronie.