Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."


"Wirtualny świat - Realny problem. Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach programu Ministra Zdrowia, pn. Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, realizuje projekt, pn. "Wirtualny świat - realny problem. Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży" dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.
Więcej..."Wirtualny świat - Realny problem" (FILM)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach programu Ministra Zdrowia, pn. Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, realizuje projekt, pn. "Wirtualny świat - Realny problem" dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Cel ogólny projektu:
Podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z:
- uzależnieniem od komputera i Internetu, w tym uzależnieniem od hazardu internetowego i pornografii internetowej (cyberseksu).

Cele szczegółowe:
  1. Upowszechnienie wiedzy na temat czynników chroniących przed uzależnieniem od komputera i Internetu, w tym uzależnieniem od hazardu internetowego i pornografii komputerowej (cyberseksu).
  2. Promowanie postaw bycia wolnym od uzależnień.
Przedmiotem projektu jest produkcja i emisja filmu informacyjno - edukacyjnego w formule reportażu, pt. "Wirtualny świat - Realny problem". Produkcja oraz emisja filmu zostaną zlecone do realizacji telewizji regionalnej TVP Opole. Film zostanie wyemitowany na antenie telewizji regionalnej, tj. TVP Opole oraz zamieszczony na stronie internetowej ROPS w Opolu i TVP Opole. Tematem przewodnim filmu będzie uzależnienie od komputera i Internetu oraz wynikające z tego zagrożenie dla dzieci i młodzieży.

Zwiń


 


Liczba odwiedzin: 11352