Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."


"Wirtualny świat - Realny problem. Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach programu Ministra Zdrowia, pn. Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, realizuje projekt, pn. "Wirtualny świat - realny problem. Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży" dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Cel ogólny projektu:
Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, w tym w szczególności uzależnieniom od komputera i Internetu

Cele szczegółowe:
  1. Uwrażliwienie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz osób odpowiedzialnych za politykę społeczną w województwie i osób zawodowo zajmujących się problematyką uzależnień na problem zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.
  2. Zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji osób odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i młodzieży osób odpowiedzialnych za politykę społeczną w województwie w zakresie problematyki dotyczącej cyberuzależnienia oraz innych uzależnień behawioralnych.
Przedmiotem projektu jest organizacja jednodniowej wojewódzkiej konferencji, pn. "Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży" na temat zagrożeń związanych z cyberuzależnieniem i innymi uzależnieniami behawioralnymi, uwzględniającą metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie. W treści wykładów zostanie poruszona wiedza dotycząca przyczyn i skutków uzależnień, zagrożeń wynikających z surfowania po sieci, grania w gry komputerowe. Ponadto zostaną określone działania i potrzeby w zakresie przeciwdziałania ww. zjawiskom u dzieci i młodzieży w woj. opolskim. Konferencja będzie zawierała krótki moduł seminaryjno - dyskusyjny mający na celu określenie lokalnych potrzeb oraz kierunków działań sprzyjających rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi u dzieci i młodzieży.

Informacja pokonferencyjna

Zwiń


"Wirtualny świat - Realny problem" (FILM)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach programu Ministra Zdrowia, pn. Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, realizuje projekt, pn. "Wirtualny świat - Realny problem" dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.
Więcej... 


Liczba odwiedzin: 11353