Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Ekonomia społeczna

Prezentacje z konferencji nt. "Ekonomia społeczna w województwie opolskim - szanse, zagrożenia i perspektywy rozwoju"


Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej

Ekonomia Spoleczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Funkcjonowanie oœrodków wsparcia ekonomii społecznej w województwie opolskim

Rola i zadania ROPS w zakresie ekonomii społecznej na poziomie regionalnym
Powrót