Referat Finansowo-Administracyjny

Pracownicy:

Waldemar Szczepański – Kierownik Referatu Finansowo-Administracyjnego – Z-ca Głównego Księgowego
tel. 77 44 15 250 wewn. 21
e-mail: w.szczepanski@rops-opole.plSend email

Joanna Kowarska – Główny specjalista ds. kadr i organizacji
tel. 77 44 15 250 wew. 11
e-mail: j.kowarska@rops-opole.plSend email

Anna Matysek – Główny specjalista ds. finansowo-księgowych
tel. 77 44 15 250 wew. 11
e-mail: a.matysek@rops-opole.plSend email

Dorota Sordoń-Bochenek – Główny specjalista ds. finansowo-księgowych
tel. 77 44 15 250 wew. 14
e-mail: d.bochenek@rops-opole.plSend email

Mariola Dębicka – Starszy referent
tel. 77 44 15 250 wew. 14
e-mail: m.debicka@rops-opole.plSend email

Dorota Wojdyła – Sekretarka
tel. 77 44 15 250 w. 10
e-mail: d.wojdyla@rops-opole.plSend email

Dariusz Lisowski – Główny specjalista ds. informatyki
tel. 77 44 15 250 w. 21
e-mail: informatyk@rops-opole.plSend email