Na stronie kwartalnika „Praca Socjalna” została ogłoszona inicjatywa „Pomoc społeczna w czasie zarazy”

    • mająca na celu zebranie relacji osób pracujących w systemie pomocy społecznej w sytuacji występowania koronowirusa COVID-19 w 2020 roku.

 

    • Redakcja „Pracy Socjalnej”, Zakładu Teorii i Metod Pracy Socjalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakładu Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Rzeszowskiego zachęca pracownice i pracowników placówek działających w szeroko rozumianym sektorze pomocy społecznej do spisania swoich doświadczeń z okresu pandemii w dowolnej formie, np.: pamiętnika, wspomnień, relacji z wybranego wydarzenia. Niech opisane zostaną fakty, zdarzenia, procesy widziane z perspektywy praktyków wykonujących swoje obowiązki zawodowe i przecież również istotne w życiu – osobiste. Niech utrwalone zostaną starania w pokonywaniu okoliczności utrudniających wykonywanie służby społecznej zgodnie z jej misją i etyką zawodową.

 

    • Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie 

https://www.facebook.com/wczasiezarazyexternal, otworzy się w nowym oknie

 

Post meta